Producenci
Regulamin

Sprzedającym jest firma

akoso – Adam Nowiński
Lusówko
Ul. Dopiewska 12b/4
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP: 5571497031
Regon: 302656468

Na podstawie wpisu do CEIDG
Tel: 601431245
BZWBK 35 1500 1621 1016 2015 3847 0000


Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad, posiadają oryginalną metkę jubilerską i zostały wprowadzone na rynek w całkowicie legalny sposób. Wszystkie ceny są podane w PLN, są cenami ostatecznymi i zawierają podatek VAT.

Do każdego zakupu dołączam paragon lub fakturę VAT na życzenie klienta- w tym celu proszę o informację mailową.

Dokładam wszelkich starań aby czas przygotowania zamówienia do wysyłki był jak najkrótszy- maksymalny czas to 2 dni robocze - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie. Zazwyczaj wysyłam towary w dniu zaksięgowania wpłaty lub w dniu następnym.
O fakcie zaksięgowania wpłaty i wysłaniu przesyłki informuję mailowo
Na wpłatę lub informację o ewentualnym opóźnieniu czekamy 7 dni kalendarzowych- po tym czasie wysyłamy przypomnienie i w przypadku braku odpowiedzi przez 7 dni klendarzowe uznajemy transakcję za nieodbytą.


Do wysyłek Pocztą Polską jestem zmuszony doliczyć kwotę VAT  (która z tego podatku jest zwolniona)do kosztów transportu. W związku z powyższym w cenie przesyłki zawarty jest koszt transportu z cennika poczty + vat + koszt koperty bąbelkowej.

Kupując kilka przedmiotów za przesyłkę płaci się tylko raz
Wysyłamy towary również za pobraniem. Kwota wysyłki (paczka 24) to 16pln przy zakupach do 100pln a 10,00pln przy zakupach powyżej 100pln. Powyżej 300pln przesyłka pobraniowa jest gratis.

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem akoso@tlen.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
Zgodnie z art. 75 ust. 3 pkt 2 Ustawy Prawo przewozowe roszczenia przeciwko przewoźnikowi z tytułu umowy przewozu przesyłek towarowych, inne niż roszczenie o zwrot przewoźnego, a zatem również o naprawienie szkody, przysługują nadawcy lub odbiorcy, zależnie od tego, któremu z nich przysługuje prawo rozporządzania przesyłką. Zgodnie z art. 53 ust. 4 uprawnienie nadawcy do rozporządzenia przesyłką wygasa, gdy odbiorca wprowadził zmianę umowy przewozu, przyjął list przewozowy albo odebrał przesyłkę. Konkludując zatem, od chwili odbioru przesyłki wszelkie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej w niej z winy przewoźnika przysługują odbiorcy.
W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym
6. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających ww. warunki, gwarantuję zwrot wartości produktu drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto w terminie do 7 dni roboczych. Naliczone koszty transportu nie podlegają zwrotowi.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny z pewnymi wyjątkami.

Aby odstąpić od umowy zawartej w sklepie akoso, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: akoso@tlen.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres ustalony mailowo.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży bez podania przyczyny następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy
1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie akoso nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Każdy wyrób objęty jest roczną gwarancją, realizowaną na  podstawie dowodu zakupu. Reklamacji nie podlega masa wyrobu, pod warunkiem, że nie odbiega  ona od początkowego założenia więcej niż 15% masy wyrobu. 
Gwarancja dotyczy wad fabrycznych wykrytych przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwego użytkowania przez klienta, zmian oraz napraw przez strony trzecie, zużycia lub wypadków.
Warunkiem realizacji usług związanych z gwarancją jest dostarczenie  wyrobu wraz z dowodem zakupu (może być kopia). 
Oferujemy wymianę towaru na wolny od wad. Jeżeli nie będzie takiej możliwości zwracamy wartość towaru wraz z kosztami wysyłki na wskazane konto w przeciągu 7 dni od dnia uznania reklamacji.

 

 Wymianie lub zwrotom podlegają nieużywane wyroby bez śladów użytkowania zamówione w sklepie akoso. Indywidualne zamówienia lub wyroby dopasowane na życzenie może obejmować wymiana. Prosimy o dokładne zabezpieczenie biżuterii przed wysłaniem, aby dotarła bezpiecznie i w całości.

RABATY:

1. Dla każdego nowego zarejestrowanego klienta na start jednorazowy 5% rabat

2. Rabaty kwotowe przy jednorazowych zakupach:

od 150pln - 3%

od 300pln - 5%

od 500pln - 10%

3. Program lojalnościowy:

Za każde wydane 10pln klient otrzymuje 1pkt. Punkty zamieniane są na stały rabat.

od 50pkt - 2,5% stałego rabatu

od 100pkt - 5% stałego rabatu

od 200pkt - 7,5% stałego rabatu

od 300pkt - 10% stałego rabatu

Rabat stały oraz kwotowy są łączone. Rabaty nie dotyczą produktów w promocji.

Jak czyścić biżuterię?
Biżuteria srebrna - podobnie jak w przypadku złota: zanurzyć w wodzie z mydłem, wyszorować miękką szczoteczką i opłukać. Srebro w wyniku utleniania czernieje, jeśli chcemy pozbyć się tego nalotu można wypolerować zamszem, inną metodą jest czyszczenie pastą do zębów lub sproszkowaną kredą. Należy pamiętać, że czasem biżuteria srebrna jest utleniona i jest to zamysłem artystycznym wykonawcy , tak więc jeśli nie chcemy się pozbyć tego efektu, należy używać jedynie wody z mydłem.


 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  Rozliczenia płatności online przeprowadzane są przez Blue Media S.A. (www.bluemedia.pl)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl